Diana kan efter att ha spårat hem SE VCH NO VCH & FI VCH nu lägga den hedervärda titeln NORD VCH till sin meritlista.

En ung Diana på väg hem från spårskogen 2017

Sommaren har varit mycket rolig, spännande och utmanande för både oss och Diana!

Nu blickar vi framåt mot en spännande höst och vi hoppas att Kung Bore håller sig i skinnet ända till sista januari 2019