Stort Grattis till husse Olle och Birk som gått anlagsprov i viltspår med utmärkt resultat.